Календар със събития Събития

5 града подготвят ограничения за стари коли

5 града подготвят ограничения за стари коли

Столичната и пловдивската община могат да станат първите у нас, които въвеждат забрана за навлизане на автомобили в централните части по критерий замърсяване. Както вече нееднократно писахме по темата, от 1 януари 2022 г. общините могат да прилагат законово мярката след влизането в сила на Закона за чистотата на атмосферния въздух. Според „Дневник“ София и Пловдив са в най-напреднала фаза, също така има обсъждане в Бургас, Варна и Перник. За София вече са определени зоните с ниски емисии, а очакването е да започнат да работят през следващата зима. В Пловдив се провежда обществена поръчка за избор на изпълнител, който трябва да предложи варианти за зоните.

Според „Дневник“ забраната първоначално ще бъде за най-ниския екологичен стандарт преди Евро и до Евро 2. Също така в тези зони ще може да се ограничава и санкционира битовото отопление с твърдо гориво. И докато за контрола на автомобилите, поне в София, ще се разчита на камери, засега не е ясно как столичната община ще контролира домовете, които се отопляват с дърва, въглища, брикети и биомаса. В същото време живущите в тези зони получават изключение от забраната и ще могат да карат стар дизелов автомобил.

Подобни зони оперират в над 300 града в Европа, като голяма част от тях са нулевоемисионни и в тях се допускат само електрически коли. У нас през 2019 г. е приета от Министерски съвет Програма за подобряване на качеството на въздуха до 2024 г. В нея е заложено въвеждане на подобни зони като краен срок юни 2022 г.

Предвидените глоби за физически лица са от 50 до 500 лв. и до 1000 лв. за фирми. Системата бе изграждана да работи с въведените от миналото лято екостикери, които въведоха и различни категории от Евро, но новото правителство иска да ги премахне и за екокатегория на колата да се счита Евро стандарта. Забраната за навлизане в центъра ще важи за целия зимен сезон, а не само за определени дни.  

Според столичната община София е градът с най-много автомобили на глава от населението в Европа. Средно на 1000 жители се падат 663 на 1000 жители, докато средното ниво за ЕС е 450 на 1000. Средната възраст на автопарка е 19 г, което го прави най-старият в ЕС, където средното ниво е 11,5 г. През миналата година международна инициатива TRUE замерва с лазерна апаратура вредните газове от колите на централни точки и отчита, че столицата има най-високо замърсяване с ФПЧ-2.5 и ФПЧ-10, а източник са автомобили и отоплението. Дизелите с екостандарт до Евро 4 са отговорни за 86% от ФПЧ и 56% от азотния оксид във въздуха на града.