Календар със събития Събития

Без субсидия за електрически коли у нас

Без субсидия за електрически коли у нас

Очакванията за субсидиране с 6140 евро при покупка на електрическа кола, което бе заложено в следващия програмен период в оперативна програма Околна среда, е отхвърлено от Европейската комисия. Това става ясно от стенограмата на МС от 16 февруари. Само преди месец Министърът на околната среда и водите Борислав Сандов твърдеше, че парите от ЕС за програмата идват до края на годината.

„На среща, проведена в Брюксел, проведена с генералния директор на ГД „Регионално развитие“ уточнявахме възможностите за следващия програмен период в оперативна програма „Околна среда“ и доколкото ние сме заложили средства, свързани със субсидиране на електромобили за домакинства, но това според колегите от ГД „Регионално развитие“ не е допустимо“, казва по време на заседанието Сандов.

Отказът на Брюксел е с довод, че във всички страни-членки със субсидии средствата са поети от държавния бюджет. Например съседна Румъния дава 10 хил. евро при покупка на електрически автомобил и още 1250 евро при смяната му със стар. За да бъде одобрена от ЕК, родната програма обаче бе обвързана със скрапидж програма и предполагаше връщане на автомобил от най-замърсяващите екостандарти, като целта бе подобряване на качеството на въздуха. От обявяването й за обществено обсъждане редица организации, сред които Асоциацията на собствениците на електрически автомобили, дадоха становища.

„Във вида, в който бе предложена тази програма, не смятахме, че ще има голям ефект и затова направихме наши предложения за промяна и допълване. Но те не бяха приети. Според нас субсидията трябваше да се обвърже с покупателната способност тук и поне да бъде колкото в Румъния. 10 хил. евро, а не 6140. За нас бе и странно, че в субсидията се включваха хибриди и коли с екостандарт Евро 6. Бюджетът бе 60 млн. евро, което означаваше покупка на 10 хил. електрически автомобила в нашето предложение. Макар и несъвършена, тази програма можеше да помогне за тласък на електрическата мобилност“, коментира Калин Арсов от Асоциацията на собствениците на електрически автомобили.

В момента се работи по нова програма за субсидиране с държавни средства, но все още разговорите са на ранен етап. А в същото време пазарът очакваше субсидията. За 2021 г. са продадени 321 нови електрически автомобила, което е ръст със 130%, но през ноември 2021 г. ръстът бе 177%, а обяснението на хора от бранша е, че има въздържане на клиенти поради очакване на субсидията.

Дали въобще ще се стигне до финансово подпомагане, тепърва ще разберем. От стенограмата на МС става ясно, че ЕК може да финансира единствено изграждане на зарядна инфраструктура, която у нас е много добре развита за настоящото равнище на пазара.