Календар със събития Събития

Цената на паяка се покачва двойно

Цената на паяка се покачва двойно

Стойността на заплащане на скоба и репатриране от паяк ще се повиши двойно, предлага Столичния общински съвет. Причина за двойното увеличение е актуализиране на цените, които не са променяни от 2012 г. Така глобата за неправилно паркирали автомобили ще се увеличи от 60 на 120 лв.

Както вече писахме, стойността на репатрирането е 126 лв. по разчет на Центъра за градска мобилност. Причината за несъответствието е увеличените средно с 326 лв. заплати на служителите и по-скъпите консумативи. Така реално дори с двойно покачване на цената на репатриране от паяк, пак Центърът за градска мобилност ще бъде на загуба с 6 лв. на всеки качен на паяк автомобил.

В края на миналата година ЦГМ увлечи Синята и Зелената зона в София. Още от 2019 има план за въвеждане на Червена зона за паркиране в центъра, която обхваща доскорошната Синя зона преди разширението й. В нея ще бъде позволено паркиране максимум до 1 час, а цената 3 лв. на час.

Според разчетите на общината, цената за паркиране е възможно да скочи при запълняемост на местата в зоните над 85%. Обмисля се и създаване на Жълта зона за платено краткотрайно паркиране в близост до здравни, обществени, културни и други сгради и обекти, където е необходимо да бъдат осигурени допълнителни места за колите.