Календар със събития Събития

Очакват 10 хил. станции за 20 хил. електромобила

Очакват 10 хил. станции за 20 хил. електромобила

В следващите 4 години се очаква у нас да има 20 хил. електромобила, а зарядната инфраструктура да нарасне на 10 хил. станции, съобщава БТА, цитирайки заместник-министър председателят по климатични политики и министър на околната среда и водите Борислав Сандов, който обяви цифрите по време уебинар на тема електрическа мобилност, организиран от списание Ютилитис.

В същото време се планира от експлоатация да бъдат извадени 50 000 стари автомобила с ДВГ. „Виждайки какво се случва около нас в рамките на Европейския съюз и дори в съседни държави, които не са част от ЕС, това изглежда реалистично, а за някои хора дори може да не е достатъчно амбициозно. Но нека започнем оттам, ако постигнем повече, би било добре дошло", коментира Сандов.

Според него трябва да се обърне методиката и замърсителите на плащат. Това може да се случи през няколко механизма, като основен ще бъде Националният план за възстановяване и устойчивост, където е записана реформата, касаеща електормобилността. Все още обаче не е ясно кога ще влезе в сила субсидията от 6140 евро за покупка на нов електромобил. Програмата е за всички градове с наднормени нива на фини прахови частици, заложени по оперативна програма (ОП) "Околна среда" за 2021-2027 година. Все още обаче не е изпратена за одобрение в Брюксел.

В същото време според Иван Хиновски, председател на Българския енергиен и минен форум, България е много назад по отношение на елктромобилността и до 2030 година у нас трябва да има поне 300 000 електромобила и разполагаема мощност между 1500 и 2000 мегавата за зареждането на този огромен парк.

Според председателя на Управителния съвет (УС) на Индустриален клъстер "Електромобили" (ИКЕМ) Илия Левков 13 години в България липсва системен подход за електрическата мобилност. По думите му незабавно трябва да се промени работата на Национален доверителен екофонд (НДЕФ), който стимулира покупката на електрически превозни средства, или неговия Управителен съвет да бъде уволнен. В отговор на това твърдение, началникът на кабинета в Министерски съвет на Борислав Сандов - Георги Стефанов подчерта, че реформата за електромобилоността не е само в НДЕФ и десетилетия наред бездействие не могат да бъдат компенсирани само със смяната на ръководството на фонда. Според Левков Министерство на околната среда и водите (МОСВ) е голям длъжник на общините в България, защото НДЕФ е пропуснал да покани 3 големи компании производители на електрически автобуси в България. Общини като Враца, Русе, Хасково, Варна, Бургас имат проблеми с електрическите автобуси, а някои дори нямат експерти, които да приемат доставките, защото не могат да сравнят дали доставените превозни средства имат спецификациите на заявените. Те са в гаранция, но ще има експлоатационни грешки, които ще плащаме всички ние, подчерта Левков.

"Ние създадохме образователен модел, който събра бизнеса, професионалните гимназии и университетите. В момента 900 деца изучават електрически превозни средства в 15 професионални гимназии в цялата страна. Това ни дава гаранция, че електрическата мобилност ще се случи в България", добави той.